Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2018

Sáng ngày 5.1.2017, tại Phòng A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường cùng 162/170 đại biểu được triệu tập là lãnh đạo, viên chức của các đơn vị trực thuộc Trường.

Chủ trì và điều hành Hội nghị là Đoàn Chủ tịch, gồm 3 thành viên: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, PGS. TS. Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Trưởng khoa Quản trị và PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài - Trưởng khoa Tài chính công.

Mở đầu Hội nghị, ThS. Bùi Quang Việt đã thông tin tổng hợp về ý kiến đóng góp từ hội nghị công chức, viên chức cấp đơn vị. PGS.TS. Trần Tiến Khai - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo về công tác kiểm tra tài chính nội bộ năm 2017. Hội nghị tiếp tục với phần trả lời của Ban Giám hiệu nhà trường về các vấn đề mà Hội nghị viên chức cấp đơn vị quan tâm và đặt câu hỏi.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài trao đổi về các nội dung: Nghiên cứu khoa học của giảng viên (viết case study phục vụ cho giảng dạy chương trình tiên tiến quốc tế UEH, nghiên cứu ứng dụng cho các tỉnh/thành, nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế) và đào tạo sau đại học của UEH (rà soát các chương trình đào tạo về tính liên thông, liên ngành; Nghiên cứu các chương trình mới về lĩnh vực công nghệ)...

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt trao đổi về các nội dung: Đào tạo đại học chính quy năm 2018 (UEH sẽ tuyển sinh 7 ngành và 25 chuyên ngành với chỉ tiêu cụ thể; thực hiện thí điểm sinh viên chọn giảng viên cho chương trình chất lượng cao; Khuyến khích sinh viên học chương trình thứ hai (bằng đôi); Khuyến khích các khoa đẩy mạnh liên kết quốc tế trong đào tạo); Đào tạo đại học vừa làm vừa học; kế hoạch đào tạo - khảo thí; Công nghệ thông tin và hệ thống đào tạo trực tuyến (phát triển loại hình đào tạo trực tuyến; xây dựng thử nghiệm phòng LAB, giảng đường thông minh); Hỗ trợ sinh viên (xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công, Cổng thông tin việc làm trực tuyến; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ sinh viên).

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt trao đổi các nội dung về tình hình tài chính UEH năm 2018: Công tác tài chính năm 2017 đã hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, kế hoạch và kịch bản đặt ra trong năm; Đảm bảo ổn định thu nhập CCVC; Đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của chiến lược phát triển của UEH trong giai đoạn tự chủ 2015-2017; Gia tăng tích lũy thực hiện các chiến lược nâng chất cơ sở vật chất giai đoạn 2018-2021 và định hướng cho năm 2018.

Hội nghị tiếp tục với phần thảo luận đóng góp/đề xuất giải pháp phát triển UEH năm 2018. Các đại biểu đều thống nhất các nội dung mà Ban Giám hiệu nhà trường đã trình bày và trao đổi. Những đại biểu có thêm ý kiến sẽ tham gia góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản đến lãnh đạo trường và các đơn vị chức năng.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Thông điệp định hướng hoạt động của UEH năm 2018, toàn văn thông điệp của Hiệu trưởng có 9 nội dung lớn và Ban Giám hiệu nhà trường kêu gọi toàn thể lãnh đạo, viên chức nỗ lực cao trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị nhà trường.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Công chức, viên chức UEH năm 2018, và được 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Hội nghị đã nhất trí quyết nghị các nội dung: (1) Nhất trí với bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; (2) Nhất trí với những giải pháp chủ yếu của Trường trong năm 2018 mà Hiệu trưởng đã phát biểu tại Hội nghị; (2)Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2018; (4) Những ý kiến đóng góp thuộc các mảng công tác khác nhau của trường đã được thảo luận và giải đáp; nếu trong quá trình triển khai còn có thêm những ý kiến, CCVC có thể góp ý trực tiếp đến lãnh đạo nhà trường; (5) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện đối với từng mảng công tác do mình phụ trách. Định kỳ sẽ tổ chức họp giao ban giữa lãnh đạo trường và lãnh đạo các đơn vị thuộc trường để triển khai việc thực hiện những giải pháp đã đề ra.@

P. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ