Công đoàn UEH: Phát huy có hiệu quả vai trò tham gia quản lý

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là trường đại học trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn đang vận hành theo cơ chế tự chủ, những năm gần đây quy mô đào tạo của trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Để thực hiện chiến lược phát triển UEH theo tầm nhìn và sứ mệnh đặt ra, đáp ứng các giá trị như: thấu hiểu nhu cầu của sinh viên và xã hội; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức và doanh nghiệp; quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập; và tự hào và phát huy truyền thống của trường, UEH đã xây dựng và công bố thực hiện 6 chiến lược khác biệt (đến năm 2020), cụ thể: (1) Chương trình, giáo trình nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế; (2) Phương pháp giảng dạy hiện đại; (3) Dịch vụ đảm bảo chất lượng, thân thiện; (4) Sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, thích ứng nhanh với thị trường trong nước và khu vực; (5) Mạng lưới cựu sinh viên rộng, lớn và thành đạt; (6) Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu.

Hoạt động Công đoàn UEH trong năm 2017 cũng đổi mới, sáng tạo liên tục cho phù hợp với sự phát triển của nhà trường, ngoài những hoạt động truyền thống và thường niên, Công đoàn đã tập trung vào mảng hoạt động sau:

Đẩy mạnh hoạt động tham gia quản lý chuyên môn

  • Hưởng ứng tích cực việc triển khai thành công chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH; vận động viên chức - đoàn viên công đoàn trau dồi công tác chuyên môn và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Công đoàn UEH đã xây dựng các tiêu chí đánh giá, khen thưởng về học tập nâng cao trình độ, NCKH trong khen thưởng của tổ chức công đoàn.
  • Hưởng ứng tích cực chủ trương đẩy mạnh NCKH của UEH; vận động viên chức - người lao động (VC-NLĐ) tham gia viết bài hội thảo, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Công đoàn UEH tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo, thông qua đó nhằm tháo gỡ những rào cản, vướng mắc để đề xuất lãnh đạo trường, giúp VC-NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: tổ chức tọa đàm “Kinh nghiệm học tập nâng cao trình độ và tham gia NCKH của đoàn viên công đoàn UEH” nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho VC-NLĐ trong học tập nâng cao trình độ, tham gia NCKH; tính điểm các công trình NCKH và công bố quốc tế; tổ chức tọa đàm “Giảng dạy và quản lý hướng đến đại học thông minh”, thông qua buổi tọa đàm VC-NLĐ được phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp giảng dạy và quản lý tại UEH hướng đến trường đại học thông minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Văn hóa UEH và bộ Quy tắc ứng xử

Để CBVC-NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động của nhà trường, việc ban hành Văn hóa UEH, bộ Quy tắc ứng xử là thiết thực và cần thiết. Quy tắc ứng xử tập trung vào các nội dung chính sau: (1) ứng xử trong đội ngũ viên chức UEH gồm ứng xử với cấp dưới, ứng xử với cấp trên, ứng xử với đồng nghiệp; (2) ứng xử trong hoạt động quản lý bao gồm ứng xử với người học, ứng xử với phụ huynh và khách liên hệ; (3) ứng xử trong hoạt động giảng dạy và NCKH gồm ứng xử trong hoạt động giảng dạy, NCKH và ứng xử với người học.

Để bộ Quy tắc đi vào đời sống của VC-NLĐ và trở thành một thói quen trong ứng xử tại UEH, BCH Công đoàn trường đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp sau:

  • Đối với cán bộ công đoàn và BCH Công đoàn UEH: Phải nắm vững Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử; Phải gương mẫu thực hiện và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; BCH Công đoàn UEH phải tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước; tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết và khen thưởng; duy trì việc thực hiện Văn hóa và Quy tắc ứng xử UEH thành nền nếp, thường xuyên, liên tục.
  • Đối với các đơn vị công đoàn trực thuộc: Tuyên truyền quán triệt Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử đến 100% VC-NLĐ trong đơn vị; định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm; xây dựng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng các điển hình trong việc thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử; xử lý những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc vi phạm Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử nơi làm việc.

Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình

Trong năm 2017, Công đoàn trường đã đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, cụ thể: Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ VC-NLĐ, gia đình đã và đang công tác tại trường nhân ngày lễ tết, lúc vui buồn hoặc gặp khó khăn bất trắc; Tham gia tích cực các hoạt động xã hội do Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động TP. HCM phát động như: Vì người nghèo Thành phố, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xacứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt... với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng; Thực hiện tốt công tác đển ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các hoạt động nghĩa tình hiện nay đã lan tỏa đến nhiều đơn vị, với tinh thần tương thân tương ái, công đoàn trường đã nhận được nhiều sự ủng hộ, nhiều tấm lòng của VC-NLĐ. Đây là một hoạt động điển hình của công đoàn trường trong việc chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm với xã hội và hoạt động này đã trở thành văn hóa truyền thống tốt đẹp của UEH.

Năm học qua cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ Công đoàn trường, Đại hội Công đoàn đã thông qua Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022 với 5 Chương trình hành động.

Năm 2018, công đoàn UEH sẽ cụ thể hóa 5 chương trình của nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn kết chặt chẽ với hoạt động đổi mới mạnh mẽ của UEH và tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất: Phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền, tiếp tục xây dựng tốt mối quan hệ giữa Công đoàn với lãnh đạo trường. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà trường sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho cả hai tổ chức hoàn thành tốt hơn vai trò của mình trong hệ thống chính trị tại đơn vị. Khi lãnh đạo nhà trường tôn trọng và giải quyết những kiến nghị của Công đoàn một cách hữu hiệu thì sẽ tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn phát huy vai trò tham gia, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà trường, giúp nhà trường phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Thứ hai: Phát huy vai trò tham gia quản lý chuyên môn. Công đoàn trường xác định công tác tham gia quản lý là nhiệm vụ rất quan trọng của hoạt động công đoàn. Công đoàn phát huy có hiệu quả vai trò trong việc tham gia các Hội đồng của UEH, tham gia xây dựng chiến lược, chương trình mục tiêu, quy chế hoạt động, quy định của UEH. Tổ chức các hoạt động thật sự theo sát với hoạt động đổi mới của nhà trường như: (1) hưởng ứng tích cực việc triển khai thành công chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH; (2) vận động viên chức - đoàn viên công đoàn trau dồi công tác chuyên môn và nâng cao trình độ ngoại ngữ; (3) hưởng ứng tích cực chủ trương đẩy mạnh NCKH của UEH, để từng bước thực hiện chiến lược xây dựng UEH là trường định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế; (4) xây dựng đại học vùng, đại học thông minh; (5) tham gia các hoạt động đổi mới quản trị UEH, nâng cao chất lượng phục vụ gắn liền với tự chủ, chỉnh trang nâng cấp và mở rộng cơ sở của UEH; (6) vận động VC-NLĐ trong việc thực hiện 6 chiến lược khác biệt (đến năm 2020) do UEH đề ra.

Thứ ba: Công đoàn phải luôn coi trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của VC- NLĐ và thực sự là người đại diện của VC-NLĐ. Luôn quan tâm đến các vấn đề thu nhập; bảo hiểm bắt buộc; an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường… Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cần được mở rộng hơn như: cơ hội, cơ chế, điều kiện làm việc, sự công bằng trong phân phối… cho người lao động. Công đoàn phải chủ động phối hợp với chính quyền tích cực giải quyết mâu thuẫn, bất đồng giữa các bên nhằm xây dựng được khối đại đoàn kết trong tập thể nhà trường.

Thứ tư: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực thích ứng với yêu cầu mới của UEH. Cán bộ công đoàn chỉ có nhiệt tình không thì chưa đủ, cần phải có trình độ và năng lực. Phải dự báo đúng xu hướng phát triển của UEH, từ đó đề ra phương hướng và các giải pháp tích cực cho hoạt động công đoàn tại trường và dưới các đơn vị. Cán bộ công đoàn phải đi sâu vào đời sống của VC-NLĐ nhằm nắm vững tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh.

Chúng ta tin tưởng rằng, trong năm 2018 với trí tuệ và sự đoàn kết tập thể, Công đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của UEH, xứng đáng với danh hiệu Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc. Mỗi VC-NLĐ sẽ là những viên gạch thật tốt, chất lượng cao để kiến tạo nên ngôi nhà UEH - vững tiến tương lai.@

THS. BÙI QUANG VIỆT - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN UEH