Liên hệ

Ban biên tập Bản tin UEH

  • Thư ký: ThS. Ngô Đức Tiên
  • Địa chỉ: Phòng A218, 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 38 294 242
  • Email: bantin@ueh.edu.vn
  • Website: www.ctct.ueh.edu.vn