Cộng tác viên

 1. Ông Nguyễn Trung Anh, Cán bộ hưu trí;
 2. Ông Thái Cao Trí Cường, Cộng tác viên;
 3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học;
 4. Ông Vũ Đức Đạt, Cộng tác viên;
 5. Ông Huỳnh Thúc Định, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển khởi nghiệp;
 6. ThS. Bùi Quang Hùng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
 7. Ông Trịnh Quốc Lâm, Chuyên viên phòng Công tác chính trị;
 8. ThS. Hoàng Cửu Long, Trưởng bộ môn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;
 9. Ông Dương Minh Mẫn, Bí thư Đoàn Thanh niên;
 10. ThS. Nguyễn Công Nam, Chuyên viên phòng Công tác chính trị;
 11. ThS. Hàng Nhật Quang, Chuyên viên phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng;
 12. ThS. Cao Văn Tiến, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
 13. Ông Nguyễn Tấn Tuấn, Cộng tác viên;
 14. ThS. Đặng Thị Bạch Vân, Giảng viên khoa Tài chính công;
 15. ThS. Bùi Quang Việt, Chủ tịch Công đoàn;
 16. ThS. Nguyễn Đức Việt, Chuyên viên phòng Công tác chính trị;
 17. Ông Nguyễn Xuyến, Cộng tác viên;
 18. Nhóm Truyền thông sinh viên (Scoms).