Bản tin

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 138

 • Trường Đại học Kinh tế TP.HCM công bố 6 chiến lược khác biệt
 • Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH và HTQT của UEH giai đoạn 2011-2016
 • Quốc tế hóa trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa UEH và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 • Workshop: Dữ liệu và hướng nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu của IMF
 • 3 chuyên ngành đào tạo mới của UEH: Thương mại điện tử; Quản trị bệnh viện; Quản trị khởi nghiệp
 • Phiên họp lần thứ nhất của các thành viên Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021
 • Hiệu trưởng UEH nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường Đại học Western Sydney, Úc
 • Lễ Phát động cuộc thi Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai 2017
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Kiên quyết, kiên trì tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • Lễ trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 và vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng năm 2016
 • Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2019
 • Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 Năm 2017
 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh cho cán bộ công đoàn & công nhân lao động TP.HCM
 • Và các chuyên mục khác