AN TOÀN GIAO THÔNG

TÍNH MẠNG CON NGƯỜI LÀ TRÊN HẾT

Kế hoạch số 361/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông

tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ); Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2017; Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018; Kế hoạch số 110/KH-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT tại UEH.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể viên chức, sinh viên trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT. Hạn chế sinh viên vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM.

II. YÊU CẦU

1. Bám sát nội dung Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, các kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc UEH, trong đó nòng cốt là Phòng Công tác chính trị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục ATGT với thực hiện công tác giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua của các đoàn thể.

3. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng băng đĩa, phim ảnh,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong nhà trường.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, giáo dục cho viên chức, sinh viên nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; nội dung trọng tâm là:

- Ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

- Phổ biến các kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

- Thực hiện nghiêm túc quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm; không điều khiển xe ô tô, mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; điều khiển xe ô tô, mô tô phù hợp với hạng giấy phép đã có.

- Chấp hành nghiêm túc quy định phải mặc áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy; đặc biệt khi tổ chức chiến dịch tình nguyện, các hoạt động xã hội, tham quan, dã ngoại tại những nơi có sông, suối, hồ…

2. Tổ chức các hoạt động

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ATGT trong Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học cho sinh viên.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ATGT trên Bản tin UEH và các website của Phòng Công tác chính trị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thi, hướng dẫn lái xe mô tô, ô tô an toàn cho viên chức và sinh viên.

- Tổ chức các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu Luật An toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho viên chức và sinh viên.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thành lập các đội, nhóm sinh viên tình nguyện, xung kích đảm bảo ATGT tại các cơ sở của UEH và tham gia hoạt động tình nguyện trong các đợt cao điểm như: Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, đón tiếp sinh viên mới, lễ tốt nghiệp, các sự kiện quan trọng của UEH …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo an toàn giao thông cấp trường.

2. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo an toàn giao thông cấp trường theo quy định.

3. Các lãnh đạo đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức thực hiện công tác giáo dục ATGT tại UEH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các lãnh đạo đơn vị phản ánh về Ban Chỉ đạo an toàn giao thông cấp trường (qua Phòng Công tác chính trị, điện thoại: 38.294.242, e-mail: ctct@ueh.edu.vn)./-

Người ký: GS.TS. Nguyễn Đông Phong (Hiệu trưởng UEH).

Hiệu lực thi hành: kể từ ngày ký.