กลุ่มบริหารวิชาการ

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ >>>>คลิก<<<<