นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศ

นำส่ง ข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563

ที่นี่ >>>>คลิก <<<<

ให้คุณครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อัพโหลดไฟล์เป็น PDF
(การนำส่งไฟล์จำเป็นต้องล็อคอินเข้า Gmail)
นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ผลการนำส่ง ข้อสอบปลายงภาค ประจำปีการศึกษา 2563

ที่นี่ >>>>คลิก <<<<