งานบำรุงรักษา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


นายจีระศักดิ์ แผลงศร

แบบฟอร์ม>>บันทึกการแจ้งซ่อม<<
( ต้องล็อคอินด้วยบัญชี Gmail)


// ขั้นตอนการแจ้งซ่อม \\

1.กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ (บันทึกการแจ้งซ่อม) **ต้องล็อคอินด้วยบัญชี Gmail

2.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ จะมีไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลด ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสาร และเซ็นต์ส่งที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 136 (หรือล็อคเกอร์ครูจีระศักดิ์)    • สรุปการแจ้งซ่อม ประจำเดือน