ขอใช้เครื่องเสียงหอประชุม

นายวิชัย จุ้ยจินดา

ขอใช้เครื่องเสียงหอประชุม