ข่าวสาร/ประกาศ

    • กิจกรรมอบรมพื้นฐานการควบคุมหุ่นยนต์ จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏกาญฯ วันที่ 18 มี.ค.64 >>อ่านเพิ่มเติม

    • การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมกราฟิก CANVA ในรูปแบบออนไลน์ >>อ่านเพิ่มเติม //update 27/02/2564

    • ลงทะเบียนอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๔ >>อ่านเพิ่มเติม //update 09/02/2564