รับสมัครนักเรียนออนไลน์

หากลงทะเบียนสมัครนักเรียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบผลการลงทะเบียน (รายชื่อด้านล่าง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-595027

ผลการลงทะเบียนรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (การตอบกลับ)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image