สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั่วเขียวเหลือง

นายปฏิภาณ ฮาดสม และ นายวิทยา เตโช นักศักษาสาขาวิชาวิศวกรรไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันการวัดค่าความถูกต้องของฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

G Suite for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud services) เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@udru.ac.th)

สนใจสมัครใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาคาร 17 ห้อง 17301 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1737 อีเมล nitiwate@udru.ac.th

Download แบบฟอร์มขอใช้งาน คลิกที่นี่ !!!