แจ้งลืมรหัสและขอใช้อีเมลใหม่ สำหรับนักเรียน

คำชี้แจง

1. หลังจากกรอกข้อมูลครบเเล้ว ให้อ่านตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนคลิกที่ปุ่ม "ส่ง" เเละกรอก ครั้งเดียว เท่านั้น ไม่ต้องกรอกซ้ำ ระยะเวลาการดำเนินการแก้ไข 1 วันหลังจากเข้ากรอกในระบบ

2. เลือกความประสงค์ให้ถูกต้อง การขออีเมล์ใหม่ ใช้ในกรณีนักเรียนเข้าใหม่ที่ยังไม่มีอีเมล์ @udontech.ac.th เท่านั้น

3. ตรวจสอบความคืบหน้าสถานะได้ ที่นี่

4.หลังจากสถานะการแก้ไขขึ้น "สำเร็จ" การเข้าสู่ระบบ ให้ใช้รหัสผ่าน เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา หลังจากนั้นระบบจะให้นักเรียนตั้งรหัสผ่านใหม่ในการใช้งานครั้งต่อไป เพื่อความปลอดภัย