งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

คลิกชื่อแผนกวิชาเพื่อดู รายชื่อครูที่ปรึกษาของแผนกวิชา

แผนกวิชาช่างยนต์.pdf
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง.pdf
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา.pdf
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม.pdf
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.pdf
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image