กำหนดการ 100 ปี อุดมดรุณี.docx

โลโก้งาน 100 ปี อุดมดรุณี

ติดต่อประสานงาน

กลุ่มไลน์ 100 ปี อุดมดรุณี

หน้าเว็บไซต์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี อุดมดรุณี

หน้าเพ็จ Facebook ครบรอบ ๑๐๐ ปี อุดมดรุณี

กลอนหนึ่งร้อยปีอุดมดรุณี

ศตวรรษกาลแห่งหนึ่งร้อยปี ถิ่นอุดมดรุณีนามสถาน

หนึ่งร้อยปีบ่มเพาะกล้าวิชาการ หนึ่งร้อยปีสร้างสานงานเยาวชน


หนึ่งร้อยปีครูศิษย์จิตพันผูก หนึ่งร้อยปีเพียรฝังปลูกปรากฏผล

หนึ่งร้อยปีผลิดรุณน่ายินยล หนึ่งร้อยปีสรรดลทางชีวี


หนึ่งร้อยปีเปี่ยมศรัทธาแกร่งแรงกล้า หนึ่งร้อยปีพัฒนาพิสุทธิ์ศรี

หนึ่งร้อยปีสง่างามคู่ธานี หนึ่งร้อยปีสร้างคนดีสู่สังคม


หนึ่งร้อยปีมิหยุดยั้งความก้าวหน้า หนึ่งร้อยปีนำพาความสุขสม

หนึ่งร้อยปีโรงเรียนยอดนิยม หนึ่งร้อยปีอุดมดรุณี