Læringscentrets dag

Esbjerg d. 8.11.18 - Aabenraa d. 29.1.19

Velkommen til Læringscentrets Dag.

CFU vil gerne invitere dig og dine kollegaer til Læringscentrets Dag. I dette skoleår arrangerer vi to dage, der begge tager afsæt i læringsvejlederens daglige arbejde.

I Aabenraa i januar 2019 stiller vi skarpt på læringsvejlederens daglige praksis med vejledning, vejledningssamtalen og organisering af vejledning. I Esbjerg i november 2018 har vi fokus på vejlederens opgave med faglig læsning. Her vil vi gennem fælles oplæg og fagfaglige workshops komme ned i praksis og vise, hvordan man konkret kan arbejde med faglig læsning i dansk, matematik, naturfag og de kulturhistoriske fag.

Scroll ned og se de to programmer herunder - vi glæder os til at se dig og dine kolleger. Prisen for dagen er 500 kr. pr. deltager.

På gensyn i Esbjerg og Aabenraa til Læringscentrets Dag.

CFU UCSYD


Se program for de to dage herunder og tilmeld dig her


Kontakt CFU kursusadm.:

Arrangør:


Program, Esbjerg d.8.11.18

Program, Aabenraa d.29.1.19

Vejlederens opgave med faglig læsning. Mød Dorthe Carlsen, CFU's fagkonsulenter, forlag og Sigurd Barret


08.00-08.30 Kaffe og rundstykker

08.30-8.35 Kort velkomst

08.35-09.30 Faglig læsning giver elevers læring et boost. Ved Lektor Dorthe Carlsen, UC SYD (Rundetårn)

Dorthe Carlsen er forfatter til bogen "Digital læsedidaktik" og flere publikationer om faglig læsning. Hent hendes oplæg her (pdf)

09.30-09.45 Pause

09.45-10.45 Fagene og faglig læsning. CFU-konsulenterne giver et oplæg om mulighederne:

 • Dansk: Rundetårn
 • Matematik: Lokale 4225
 • Naturfag: Lokale 4159
 • Kulturfag: Lokale 4176

10.45-11.00 Pause

11.00-12.10 Fagportaler og faglig læsning - hvordan og hvorfor?

Gyldendal byder ind med oplæg om hvordan man på fagbog.gyldendal.dk arbejder bevidst og målrettet med faglig læsning, og hvordan den nye Læsløs-portal arbejder fokuseret med udviklingen af elevernes læseforståelsesstrategier. (Lokale 4176)

Alineas digitale team fortæller om, hvordan faglig læsning er integreret i deres portaler. Udgangspunktet er naturfagsportalerne. (Rundetårn)

12.10-13.00 Frokost

13.00-14.00 - Oplæg fra CFU . Vælg mellem disse 4 workshops, hvor du får mulighed for at få fingrene ned i de nyeste læremidler:

 • Matematik (Lokale 4225).
 • Dansk (Rundetårn)
 • N/T og naturfag (Lokale 4159)
 • Film og TV i undervisningen. Lån til elever og mitCFU (Lokale 4176)

14.00-14.15 Pause

Læringsvejlederens daglige praksis med vejledning, vejledningssamtalen og organisering af vejledning. Mød Thomas Albrechtsen, Andy Højholdt, CFU's fagkonsulenter og Anne Kirketerp.

08.00-08.30 Kaffe og rundstykker (Kantinen).

08.30-8.35 Kort velkomst (Lokale A 0 58)

08.35-09.30 Vejlederen og vejledningssamtalen. Ved Ph.d. og forfatter til "Professionelle læringsfællesskaber", Thomas Albrechtsen. (Lokale A 0 58)

09.30-09.45 Pause

09.45-10.45 "Co-teaching som vejledningsmetode". Ved lektor Andy Højholdt.

10.45-11.00 Pause

11.00-12.10 Vælg mellem to oplæg med konkrete oplæg fra praksis:

 • Erfaringer fra opstart og implementering af co-teaching v/ Rasmus Iversen og Lone Veiby Geil. I workshoppen gives der indsigt i, hvordan to forløb i co-teaching kan implementeres. Det første er en skoles fokus på det tværprofessionelle samarbejde, hvor de beslutter at implementere co-teaching. Det andet implementeringsforløb udspiller sig mellem en klasselærer og speciallærer fra en anden skole. De forskellige forløb, som repræsenterer to niveauer i co-teaching, underbygges med praksiserfaring og teoretiske implementeringsperspektiver.
 • Vejlederens udfordringer - hvad gør vi ved dem? I denne workshop får du mulighed for at erfaringsudveksle og videndele med andre læringsvejledere omkring de vejledningsudfordringer, du arbejder med i hverdagen. Faciliteret af Lisbet Hauge, konsulent med vejledning som speciale.

(Oprindeligt annonceret oplæg "Vores PLC på Løgumkloster Distriktsskole. Erfaringer og udfordringer fra praksis, organisering og samarbejder i hverdagen" udgår pga. sygdom).

12.10-13.00 Frokost

13.00-14.00 Markedsplads med de nyeste læremidler og faglige trends. Mød din fagkonsulent fra CFU og hør om:

 • Matematik.
 • Dansk
 • Engelsk og tysk
 • Naturfag
 • Kulturfagene.
 • CFU Film og TV i undervisningen
 • Sundhed
 • Kulturtilbud.

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 "Sådan tager du næste bedste skridt". Ved Ph.d. Anne Kirketerp. Se mere om Anne Kirketerp på http://www.annekirketerp.dk/ - og Youtube.

15.15 Tak for i dag.

Tilmeld dig her

14.15-15.15 Sigurd Barret og fagbøgerne. Sigurd Barret har med Sigurds Danmarkshistorie bevæget sig ind i en ny verden - at skrive fagbøger til børn. Hør Sigurd fortælle om, hvordan man gør det og hvilke overvejelser, han har gjort sig.


15.15 Tak for i dag.

Tilmeld dig her