Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Formalia anvendes i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver på følgende uddannelser i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: administrationsbachelor, akademiuddannelse i sundhedspraksis, bioanalytiker, den sundhedsfaglige diplomuddannelse, digital konceptudvikling, diplom i ledelse, ergoterapeut, fysioterapeut, jordbrugsteknolog, lærer, professionsbachelor i jordbrug, pædagog, radiograf, socialrådgiver, sundhedsadministrativ koordinator og sygeplejerske

Under de enkelte referencestandarder er der oplistet hvilke uddannelser, der benytter sig af den enkelte referencestandard.

An English version of this site is available here: Requirements for written assignments at UCL University College

Hvis du går på en af de nedenstående uddannelser, skal du bruge følgende formalia: Formalia for de merkantile uddannelserne i UCL på Seebladsgade.

Financial Controller * Finansbachelor * Finansøkonom * Handelsøkonom * Markedsføringsøkonom * BA. innovation og entreprenørskab * Pba. i International handel og markedsføring * Pba. i International Hospitality Management * Pba. i Økonomi og IT * Pba. Sport Management * Serviceøkonom

Formalia for uddannelserne i UCL på Boulevarden

Hvis din uddannelse ikke er nævnt i det ovenstående så kontakt din uddannelsesvejleder.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er via Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr 863 af 14/06/2022 forpligtet til at gøre de studerende bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. 

Manglende overholdelse af formelle krav kan medføre afvisning af en besvarelse, som derfor ikke bedømmes og svarer til et brugt prøveforsøg. 

Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i de formelle krav. 

Du bør endvidere sikre dig, at du kender studieordningen, herunder eksamensreglerne på din uddannelse.

Vær opmærksom på at der på de enkelte uddannelser kan være særlige krav beskrevet under kriterier til skriftlige opgaver. 

Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er udarbejdet af UCL Biblioteket.

Denne version af Formelle krav er gældende fra den 1. september 2019.Spørgsmål og kommentarer sendes til bibliotek@ucl.dk