ประเภทและเส้นทางการแข่งขัน

1.1 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (Fun Run) ปล่อยตัว 06.00 น. (400 บาท)

1.2 VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06.00 น. (1,000 บาท)

1.3 ครอบครัว/ทีม จำนวน 3 คน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06.00 น. (1,200 บาท)

1.4 มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) ปล่อยตัว 05.30 น. (500 บาท)

1.5 VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัว 05.30 น. (1,000 บาท)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

TEL : สำนักงานเลขานุการ 045-353600-9 งานบริการการศึกษา 045-353611-2 FAX : 045-353626 ,045-353630 ,045-288384