การดำเนินงาน

Welcome to UBU Science Student Development Affairs

ยินดีต้อนรับสู่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

e-mail: sura.w@ubu.ac.th

tel: 045353401 ต่อ 4407

FB: sura wuttiprom

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายสมบัติ หลักบุญ

e-mail: sombut.l@ubu.ac.th

tel: 045353401 ต่อ 4416

FB: Sombut Lukboon

เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์

e-mail: sansanee.j@ubu.ac.th

tel: 045353401 ต่อ 4549

FB: นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

ติดต่อสอบถาม
Comment section (Responses)