รายงานผลการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

OCN Event

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562

19 กรกฎาคม 2562

ณ ห้อง 4C 05 ชั้น 4

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

25 กรกฎาคม 2562

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา


วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

31 กรกฎาคม 2562

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา