Загальні принципи

Для автоматизації взаємодії з УБКІ існує web-сервіс, який приймає запити, обробляє і надає відповідь в залежності від типу запиту.

Для автоматизованого отримання/передачі інформації з бази даних УБКІ необхідно розробити спеціалізоване програмне забезпечення, яке буде здійснювати побудову і відправку запиту на web-сервіс УБКІ згідно поточної специфікації, потім отримувати дані і представляти їх у вигляді, необхідному для Вашого завдання.

Вступні вимоги

  • відправка запиту до веб-сервісу бюро здійснюється за протоколом HTTPS методом POST;

  • повинен бути діючий сесійний ключ, отриманий через сервіс авторизації;

  • кодування xml-документів повинно бути utf-8;

  • всі значення тегів і атрибутів повинні бути екрановані і відфільтровані для уникнення в тексті спецсимволів, що призводять до руйнування xml-документа і помилки обробки веб-сервісом (наприклад, функцією php htmlspecialchars ());

  • значення атрибутів повинні бути обрамлені подвійними лапками і не допускати появи їх в тексті;

  • рекомендований час проміжку між запитами - 5 секунд;

  • рекомендований час тайм-ауту (відповіді) - 60 секунд.

Формування запиту

Запит на основний web-сервіс має два види:

  • запит на пошук і отримання звіту

  • запит на передачу даних.

Специфікація запиту на основний web-сервіс є опціональною (уніфікованою), яка дозволяє реалізувати обидва режими роботи (отримання/передача). Режим роботи web-сервіс визначає автоматично за наявністю тегів, що відповідають за той чи інший режим роботи.