Професия “Инструктор по фитнес”

Обучението за професия “Фитнес инструктор” включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.

Такса за един семестър – 950 лв.

Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.

Лицето, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес", може да постъпва на работа на длъжността “Фитнес инструктор", както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.