Професия “Парамедик”

Обучението включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.

Цена за един семестър - 950 лв.

Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.

Лицата, получили четвърта степен на квалификация по професията „Парамедик“, могат да заемат длъжността 3258-3001 „Парамедик“ от единична група „Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ“, както и на други длъжности, допълнени при актуализирането на НКПД.

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ могат да работят в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи, както и в структури за оказване на първа помощ.