Частен професионален колеж


Открит със заповед на Министъра на образованието и науката

№ РД09-1401 от май 2019 г.


Нова възможност за придобиване на най-високата степен на професионалната квалификация (четвърта степен) от Колежа по здравеопазване и спорт по следните професии:

Пловдив

бул.“Дунав”№78

Координатор: Евгения Величкова


E-mail: college@uard.bg

GSM 0882 009582

Велико Търново


Координатор: Кирил Борисов


E-mail: kborisov.85@gmail.com

GSM:0886 720073

Благоевград

бул. “Васил Левски“№63

Координатор: КИМ - Борислав Китанов

E-mail: vuarrbl@abv.bg

GSM: 0888 220534; 0888 232356;

073 880742

Русе

бул. „Цар Освободител” № 185

филиал - Русе

E-mail: agri_college_ruse@mail.bg

GSM:082 823 931; 082 826 936