משרד החינוך מחוז צפון

ימים מקוונים בחינוך הלשוני תשע"ז

האתר הלימודי

ימי השיא - 22-23/5

יצירת קשר:

שרון גלעד- מדריכה מחוזית לחינוך הלשוני - 053-8321129 / sharongaled@gmail.com

עדי הראל - מדריך שפה בשילוב תקשוב - 050-4567507 / adi@tzafonet.org.il

מדריכות השפה הבית ספריות

מצגת- ביטויים הקשורים לירושלים.pptx