כרטיסיות לימוד סקראץ' לתלמידים - מחוז צפון

כרטיסיות הפעלה בסקרץ' לתלמידים. היוצרים: מורים ורכזים מובילים בתכנית הקוד והרובוטיקה - מחוז צפון

האתר נבנה בהלימה לתכנית ללימודי מדעי המחשב והרובוטיקה של משרד החינוך וכולל כרטיסיות להוראת הנושאים הנלמדים על פי התכנית:

א. פיתוח בעיה: מרעיון לאלגוריתם מילולי, מאלגוריתם מילולי לקוד

ב. כתיבת תסריטים בסיסיים – מבנה סידרתי, הוראות מקבוצת תנועה, צלילים ועוד

ג. עיבוד במקביל, ריבוי דמויות

ד. קלט ממשתמש, הרצה תלויה בקלט

ה. כלים ויישומם – מרעיון לקוד בתהליך מובנה

ו. משתנים – שימוש בסיסי, שלב א׳ ללא תבנית מנייה

ז. משפטי תנאי – משפט ׳אם׳, משפט ׳אם ואם לא׳

ח. שילוב קלט, משתנה, משפט תנאי

ט. שילוב בין-תחומי: מדעי המחשב ככלי בתחומי ידע אחרים, בנייה של יישום בכל שלבי התהליך

י. הרחבה למשתנים: משתנה לדמות, לכל הדמויות, משתנה ענן

י״א. אופרטורים לוגיים ושילובם בהוראת תנאי ובלולאה מותנת

י״ב. ביצוע חוזר

לולאה אינסופית – ׳לולאת לעולמים

לולאה ׳חזור מספר פעמים׳

לולאת ׳חזור עד ש׳

כרטיסיות התלמידים באתר מחולקות ל-3 רמות יישום , לפי הפירוט הבא: