כרטיסיות פישר טכניק

התחברות ראשונית

מירב בן זקן ודליה בן ברוך

מסלול ריבוע פישר

ליאור פרץ וחנה דהן

מהירויות שונות

הילה עזרא

נסיעה בסלאלום

יוסף כהן ושרית ראש


נסיעה למרחק קצוב

איתמר רבי

קדימה עם חיישן מגע

עינב גלר וטליה צורן

מעקף מכשול

מוחמד כרים

רובוט מסתובב

אילנית דהן ורותם דהן


הרובוט הרקדן

גלוריה חדד וטליה בוקובזה

חיישן צבע

טניה ספרי ואילת חן וקנין

תנועה בזיג זג

רחאב אבו-עראר וסמיר סלאמה

עוצרים בכחול

מיכל יאמין