שלב 4 - חוקרים יחד- איסוף המידע, הערכתו ועיבודו

בשלב זה תתחילו בחקר משותף,

במטרה לענות על שאלות החקר שניסחתם.

  • אתרו מידע ממגוון מקורות והעריכו אותו
  • אספו נתונים באמצעות שימוש בשאלונים, ראיונות או תצפיות.
  • קבלו עצה ממומחה בתחום התוכן
  • סכמו את המידע בקובץ משותף

תוכלו להיעזר במומחה הרלוונטי לעבודתכם,

להיעזר בעמיתים כדי לחדד תובנות

ולהעלות שאלות חדשות.

1. קראו על שלבי תהליך

איסוף מידע והערכתו וצפו בסרטונים

סרטון על הערכת מידע שמקורו ברשת האינטרנט

הנחיות לאיסוף מידע, הערכתו וארגונו

איסוף מידע ברשת

סרטון על חיפוש במאגרי מידע

2. אתרו מידע, רכזו בטבלה והעריכו אותו באמצעות הרכיב "איסוף המידע והערכתו"

פעלו על-פי ההוראות


קבצי עזר לאיתור מידע מהרשת והערכתו

איספו נתונים נוספים מ"השטח". השתמשו בשאלונים, ראיונות או תצפיות.

3. היוועצו עם מומחה

  • כתבו בזרם 3 שאלות שתרצו להציג למומחה התחום אותו אתם חוקרים

4. סכמו את המידע שנאסף ודונו בקבוצה

  • סכמו את המידע ב"סיכום המידע בדף שיתופי קבוצתי"
  • העזרו במחוון ובהנחיות

מחוון למיזוג טקסט

מחוון למיזוג טקסטים (3).docx

הנחית למיזוג מידע

הנחיות למיזוג מידע

רכיבי העבודה או המסמך הנלווה לתוצר

רכיבי העבודה או המסמך הנלווה לתוצר
  • דונו בקבוצה במטרה לשפר את כתיבתכם
  • ערכו את הנתונים באופן חזותי, היעזרו ב"עצות להכנה ולפירוש של ייצוגי מידע שונים"


עצות להכנה ולפירוש של ייצוגי מידע שונים

עצות להכנה ולפירוש של ייצוגי מידע שונים