?שלב 1- מהי למידה מבוססת פרויקטים

הכירו מהי למידה מבוססת פרויקטים ואת שלביה לפני תחילת העבודה.

הפרויקט כולל מספר שלבים עיקריים:

  • הכרת השאלה הפוריה
  • חלוקה לקבוצות עבודה ותכנון
  • חקר משותף
  • כיוונון הפרויקט
  • הכנה להצגת הפרויקט בפני קהל
  • הצגה בפני קהל
  • סיכום ורפלקציה על תהליך הלמידה

1. צפו בסרטון וקראו את 'שלבי הפרויקט'

כדי ללמוד מהי 'למידה מבוססת פרויקטים'

שלבי הפרויקט

2. עיינו בדוגמאות לפרויקטים

3. הסכימו על ימ"ה - ידע, מיומנויות והרגלים

בנו עם המורה מחוונים מדויקים ומדידים להצלחה (פעילות בכיתה)

כתבו את המטרות האישיות אותם תרצו להשיג בלמידה

מחוונים להערכה בלמידה מבוססת פרויקטים

רשימת מיומנויות והרגלים בלמידה מבוססת פרויקטים

4. תאמו תאריך ומקום לאירוע המסכם

בדקו שקיים ביומן תאריך לאירוע המסכם, כתבו בפורום הצעות לרשימת מוזמנים ולמקום מתאים וזמין

5. הכנסו לסרגל התקדמות שלב 1

וסמנו את המשימות שבוצעו. קבלו משוב מהמורה על סיום השלב.

סרגל התקדמות- שלב 1

רשימת מיומנויות והרגלים בלמידה מבוססת פרויקטי