ניתוח נתונים וכתיבת עבודת החקר

למידה

1. נתחו את הנתונים שאספתם

בחרו באיזו דרך לייצג את הממצאים

היעזרו במידע אודות דרכים לייצוג מידע

דרכים לייצוג מידע

דף עזר למיזוג מידע (1).pdf

2. כיתבו את הפרק הראשון בעבודה

התבססו על הנחיות הכתיבה ומיזוג המידע

  • הנחיות למיזוג מידע - קובץ pdf

3. הגישו טיוטה של הפרק הראשון


4. תקנו את הפרק הראשון

בהתבסס על המשוב

5. כיתבו את שאר פרקי העבודה

הקפידו לכלול בגוף העבודה: סקירת ספרות, תיאור כלי המחקר והצגת הממצאים

ארגז כלים

1. פעילות הגשת טיוטא של פרק

בנינו לכם פעילות של הגשת טיוטא לפרק, כפי שהיא מופיעה למעלה בפרק הראשון.

תוכלו לשכפל רכיב זה ככל שתרצו בהתאם לכמות הפרקים שהתלמידים צריכים להגיש ולמקם רכיב זה בסביבה הדיגיטלית.


קטע מידע בנושא מיזוג.docx
מחוון למיזוג טקסטים (1).docx
משימה למיזוג מידע.docx