משרד החינוך מוביל תכנית "מדעי המחשב ורובוטיקה" חינוך היסודי וחטיבות הביניים . מטרת התכנית היא להפגיש את התלמידים עם העולם הטכנולוגי שהוא חלק בלתי נפרד מחיינו

.תוכנות מחשב ורובוטים משולבים בבית, בעבודה, בתעשייה, ברפואה, בכלי רכב, בכלי תקשורת ובחינוך

מדעי המחשב ורובוטיקה הם ענף מרכזי בהבנת הידע הדרוש על מנת לקחת חלק בקדמה בטכנולוגיה. הידע הנרכש בתוכנית הוא נדבך משמעותי בהכשרת דור העתיד לאתגרים הטכנולוגיים העומדים בפני הלומד במאה ה-21

במסגרת התוכנית, התלמידים נחשפים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה בסביבות למידה משחקיות משולבות הנפשות (אנימציות) ומדיה. הלמידה משלבת עבודה שיתופית ויצירתית בקבוצות, דרך התנסויות מגוונות, במטרה לפתח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ולתרגל מיומנות של חשיבה לוגית אלגוריתמית

כחלק מתהליך הלמידה בתחום זה בית ספרכם נוטל חלק בשבוע הסקראץ' אשר יתקיים בין התאריכים: 12.5.19-17.5.19

.שבוע זה מהווה הזדמנות לביטוי היצירתיות של התלמידים. התוצרים יפורסמו באתר המחוזי

:במהלך שבוע זה יקבלו התלמידים תמיכה ועזרה במספר דרכים&

א. הרצאות מקוונות הן בשידור ישיר והן בשידור חוזר החל מיום 6/5/19


ב. יעלו סרטוני הדרכה לעזרת התלמידים החל מיום 7/5/19:

ג. כלים וחומר עזר לתלמידים לחץ כאן

ד. ניתן לבנות מנגנון הדרכה בית ספרי המבוסס על חמשת הצעדים . לחץ כאן לכניסה

ה. בסוף שבוע הסקרץ בית הספר יחלק תעודות הוקרה לסיום שבוע הסקראץ לכל תלמיד :&כנסיה לסביבת העבודה של שבוע הסקראץ לפי הצעדים הבאים :

א. כניסה לסביבת האליפות לפי שם משתמש וסיסמת הזדהות האחידה.

ב. ארבעת הצעדים לכניסה לסביבת שבוע הסקראץ :

2. מטבלת הסביבות לבחור את הסביבה מדעי מחשב ורובוטיקה

3. ללחוץ על כניסה לסביבת הלמידה

4. נכנסים לסביבת הלמידה – עבודה מהנה