לתלמידים - הסבר על כלי הבדיקה

טבלת המרכיבים הנמדדים בכלי הבדיקה של ד"ר סקראץ'

הערה: התבחינים הנ"ל ניתנים למדידה אוטומטית. אך כמובן שתוכן ויצירתיות לא ניתן לבדוק באופן הזה.

בקרת זרימה Flow control

- רמה בסיסית BASIC מתחילים

0-7/21

רצף של הלבנים בתסריט

רמה בינונית - מפתחים

DEVELOPING

8-14/21

הפחתת מספר הלבנים בתסריט ע"י שימוש בלולאות "חזור" "לעולמים"

"חזור" - סרטון 1

"לעולמים" - סרטון1

רמה מתקדמת - מקצוענים MASTER

15-21/21

הפחתת מספר הלבנים בתסריט ע"י שימוש בלולאות עם תנאים

סרטון 1

יצוג מידע Data representation

BASIC מתחילים

מידע בסיסי על הדמות: לבנים של תלבושת, מראה גודל, מיקום וכיוון

מיקום- סרטון1

DEVELOPING מפתחים

לבנים של רמה בסיסית + שימוש במשתנים

עיצוב דמות

משתנים -סרטון 1

הדרכה כתובה

מקצוענים MASTER

לבנים של רמה בסיסית+ שימוש במשתנים + שימוש ברשימות

רשימות - הדרכה כתובה

הפשטה ופירוק הבעיה Abstraction

BASIC מתחילים

פירוק תסריט ארוך ומסורבל לכמה קטנים

DEVELOPING מפתחים

שימוש בבלוקים חדשים כדי לפשט את התסריט

מקצוענים MASTER

שימוש בשכפול או שיבוט - כפילים

כפילים 1

כפילים

כרטיס הדרכה 1

כרטיס הדרכה 2

User interactivity אינטראקטיביות

BASIC מתחילים

הפעלת הצופה בלחיצה על הדגל הירוק

סרטון 1

DEVELOPING מפתחים

הפעלת הצופה בשימוש במקשים, בהקלדת תשובות לשאלות ו/או בלחיצה על העכבר שימוש במקשים

שאלות תשובות

מקצוענים MASTER

הפעלת הצופה בשימוש במיקרופון שלו ו/או במצלמת המחשב

סנכרון Synchronization

BASIC מתחילים

תיאום זמנים בין הדמויות והפעולות ע"י הוספת לבני זמן "חכה

סרטון 1

DEVELOPING מפתחים

מקצוענים MASTER

תיאום בין האירועים והדמויות ע"י הוספת לבנים תנאים כמו "חכה עד" "כאשר רקע משתנה" "מסר" ו "חכה"

מקביליות Parallelism

BASIC מתחילים

הפעלת יותר מאירוע אחד במקביל בהפעלת דגל

סרטון 1

DEVELOPING מפתחים

הפעלת שני תסריטים/אירועים במקביל בהפעלת מקש+שני תסריטים/אירועים במקביל בלחיצה על אותה דמות

סרטון 1

מקצוענים MASTER

הפעלת שני תסריטים/אירועים בעת קבלת מסר, יצירת שיבוטים והפעלת שני תסריטים כאשר רקע משתנה ועוד

חשיבה לוגית Logic

BASIC מתחילים

שימוש בתנאים: הלבנה "אם" - if

סרטון 1

DEVELOPING מפתחים

שימוש בתנאים: הלבנה אם ואם אז לא"

סרטון 1

מקצוענים MASTER

שימוש בתנאים מורכבים עם הוספת לבני מפעילים של "גם"/ "או"