5.-7. trinn

Kontaktlærere

  • 2 S: Siv-Ingunn Kintel
  • 5. kl.: Åshild Helland
  • 6. kl.: Marita Mikkelsen
  • 7. kl.: Gerd Marit Schistad