INSCHRIJVINGEN

voor alle kleuter- en lagere scholen

van vzw Sint-Jan Berchmansinstituut

Klik hieronder op de school waar u uw kind wil inschrijven voor het schooljaar 2021-2022.

BELANGRIJK!! Kinderen van personeelsleden en kinderen waarvan broers en/of zussen uit dezelfde leefentiteit al ingeschreven zijn in onze school, kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 tot 20 februari 2021 vanaf 09u.00.

Vanaf 1 maart 2021 - 09u.00 kan iedereen online inschrijven. Inschrijvingen vóór de vastgelegde periodes zijn NIET geldig en worden NIET geregistreerd!!

Contacteer de school van uw keuze als u onduidelijkheden of technische problemen zou ondervinden tijdens de inschrijvingsprocedure. De contactgegevens kan u terugvinden op de website van de school.

Op zoek naar een school voor secundair onderwijs?

eerste graad secundair: https://eerstegraad.sjabi.be/inschrijven

tweede en derde graad secundair: https://bovenbouw.sjabi.be/inschrijven

buitengewoon secundair: https://buso.sjabi.be/inschrijven