ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษรอบเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครนักเรียน วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 มีนาคม 2562

สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2562

มอบตัวนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม 2562

**************************************************************************

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ รอบเพิ่มเติม

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562


https://bit.ly/2OfpcBt


************************************************************************

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ


https://drive.google.com/file/d/1Wl9VeuJhhuTxwLhkHrtdJV6PGypIGFP1/view?usp=sharing


************************************************************************