เครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ตอพภ.๒๕๖๒.pdf

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง2562.pdf