Tu pots! és un projecte d’acompanyament educatiu creat en xarxa. Ofereix a l’Eixample de Barcelona, diferents espais de suport educatiu i acompanyament, fora de l’horari lectiu, per a infants, adolescents i joves de diferents edats, que requereixen una atenció personalitzada, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social. Posem l’èmfasi en les seves capacitats i en no limitar-nos a l’àmbit escolar.

Dos dies per setmana, a la tarda, un grup de voluntaris/es donem suport a diferents grups d’infants, adolescents i joves, en matèria d’estudi i en l’aprenentatge de les àrees instrumentals o transversals, treballant la cultura de l’esforç, els hàbits, les normes i els valors d’una forma personalitzada, que motivi els infants, adolescents i joves i que els ajudi a concentrar-se i trobar motivacions per a fer els deures i assolir l’èxit d’estudi i escolar.

El seu origen és la necessitat de suport o acompanyament educatiu detectada al territori del Districte de l’Eixample per diversos agents de forma separada:

El Centre Obert de la Fundació Viarany va començar com a reforç escolar l’any 1997 i com a Centre Obert el 2008; acumulant sempre una llarga llista d’espera per la manca de serveis i recursos d’aquest estil al territori de l’Eixample.

L’EspaiSocial Provença de la Fundació Catalunya La Pedrera comença un grup experimental de reforç l’estiu del 2011 amb alumnes de l’Institut Poeta Maragall, a partir del qual es crearà l’avantprojecte escrit del que avui tenim.

El Casal Loiola estudia la seva manera d’implicar-se més en el barri i detecta dues línies; una d’elles, el reforç escolar que voldrà anomenar Tu Pots!

L’Espai Social Provença i el Casal Loiola acudeixen per separat al Centre de Serveis Socials de l’Antiga Esquerra de l’Eixample presentant les necessitats detectades i les propostes d’acció.

El Centre de Serveis Sosials convoca el juny de 2012 a les dues entitats anteriors i al Centre Obert, com a espai de reforç ja existent per veure la possibilitat d’impulsar una acció comuna per donar resposta a la necessitat. Es comparteix l’experiència metodològica del Centre Obert.

L’octubre de 2012 comença el projecte amb tres espais de suport/acompanyament, un ofert per cada entitat participant, amb el suport del Centre de Serveis Socials.

Des del curs 2013-2014 l’EspaiSocial Provença resta tancat i la Fundació Catalunya La Pedrera surt del projecte “Tu pots!“.

Durant el curs 2014-2015 s’incorporen a la Xarxa els Centres de Serveis Socials de la Dreta de l’Eixample, de Fort Pienc, de Sant Antoni i de la Nova Esquerra de l’Eixample; així com l’escola Sagrat Cor-Casp. Aquesta última, amb l'inici del següent curs

El curs 2014/2015 existeixen cinc grups en quatre espais: (1) Casal Loiola (Primària), [2] Casal Loiola (1r Cicle d’ESO), [3] CO-Institut Jaume Balmes (2n Cicle d’ESO i +), [4] Casp (Primària i ESO), i [5] CO-Biblioteca Agustí Centelles (ESO, preferentment 2n cicle). Durant el mateix curs s’inicien nous espais: [6] CO-Institut Jaume Balmes (Preparació a les Proves d’Accès a Grau Mitjà), i [7] CO-Biblioteca Joan Oliver (ESO, preferentment 2n Cicle).

El curs 2015/2016 ja comptem amb els set grups en els cinc espais anteriors i es fa una prova pilot amb l’espai: CO-Escola del Treball (alumnes de grau mitjà, de 1r curs preferentment). Després d’aquest curs es valora que el projecte a l’Escola del Treball no ha de quedar dins del marc del “Tu pots!” i no segueix el curs 2016/2017.

El curs 2016/2017, per manca de voluntariat, es tanca l’Espai CO-Agustí Centelles, reubicant els alumnes atesos en altres espais existents. El mateix curs, es crea xiBarri, l'espai de Lleure del "Tu pots!", que funciona només aquest curs. El mateix curs es col·labora amb l'Institut Montserrat perquè puguin tenir el seu propi projecte d'acompanyament educatiu, projecte que començarà a funcionar a l'Espai Jove Casa Sagnier.

A l'inici del curs 2017/2018, l'Espai Casp tanca provisionalment, reubicant els alumnes atesos en altres espais existents. Es treballa per poder iniciar un Espai al barri de la Sagrada Família, postposant-se per no trobar un espai adient ni una entitat que pugui coordinar l'espai. També es mantenen relacions amb Càritas Barcelona per estudiar la possibilitat de

El curs 2018/2019, comença amb el tancament de l'Espai CO_Joan Oliver, reubicant els alumnes atesos en altres espais existents. La Xarxa "Tu pots!" queda reubicada en dos locals, amb diversos grups: el Casal Loiola (6-12 anys i 12-14 anys) i el Centre Obert Eixample (a l'Institut Jaume Balmes, +14 anys: ESO, Batxillerat i preparació a la prova d'accés a CFGM). L'Espai Casp continua tancat provisionalment.

Si com a alumne t’interessa el “Tu pots!“, parla-ho amb la teva escola o institut de l’Eixample (hauran de contactar amb el seu referent de l’EAP) o amb el Centre de Serveis Socials del teu barri de l’Eixample. Ells sabran com fer-ho!

Si no els hi sona, poden demanar informació en aquesta adreça de correu electrònic.

Si ets una entitat o servei i vols implicar-te en aquest Projecte en Xarxa o t’interessa portar-lo a terme en una altra zona que no sigui l’Eixample de Barcelona, contacta amb nosaltres al mateix correu i compartirem amb vosaltres com ho estem fent.