การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล
(TUN Digital Learning Platform: TUN DLP)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดภาคเรียน: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คู่มือการเรียนผ่าน TUN DLP ด้วย Google Workspace

ฉบับอัปเดท ณ วันที่ 11 พฤาภาคม 2565

เมนูสำหรับเริ่มต้นเรียนออนไลน์

แนะนำเครื่องมือเรียนออนไลน์

แจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล @tun.ac.th