การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล
(TUN Digital Learning Platform: TUN DLP)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการสอน 1_2564.pdf

ตารางเรียนชดเชยเพื่อให้เวลาเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร

เมนูสำหรับเริ่มต้นเรียนออนไลน์

คู่มือการเรียนออนไลน์

แนะนำเครื่องมือเรียนออนไลน์

แจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล @tun.ac.th