Tubtong's

E-learning

Tubtong School 104 Paholyotin 32 Rd. Jankasem, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02-579-0982, 02-561-2004 Fax: 02-561-2704

Videos

สื่อการสอนจากครูโอ๋ (ในรูปแบบ Video)

สื่อการสอนนี้ เดิมทีเป็นสื่อการสอนที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ใน แท็บเล็ต ที่นำมาแจกนักเรียนระดับชั้น ป.3 ครับ และวันเวลาผ่านไป สื่อดีๆ เหล่านี้ก็เหมือนไม่มีใครให้ความสนใจ และในขณะที่ผมกำลังหาสื่อการสอนดีๆ ผมก็เห็นสื่อการเรียนการสอนนี้น่าสนใจมาก เราควรจะนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย ไม่มากก็น้อย ดีกว่าปล่อยให้สื่อ ที่ดีๆเหล่านี้ จมหายไป และทุกคนก็ไม่ได้ใช้งานครับ ต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบสื่อ ผลิตสื่อที่ดี มีคุณภาพ มาให้ลูกหลาน นักเรียน อาจเป็นตัวเราเอง ได้เรียนรู้ด้วยครับถ้าสนใจ

E-book

สื่อเอกสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( ที่มา: http://www.imso.go.th/?page_id=129 )

เพจ ปั้นเด็กสองภาษา ได้แจกสื่อการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นสื่อนิทาน แถมในตัวสื่อยังมีเสียงอ่านภาษาอังกฤษตามเจ้าของภาษาอีก แต่เปิดในเว็บยังไม่มีเสียงนะครับต้องโหลดลงมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน หลังจากนั้นเปิดด้วยโปรแกรม เปิด PDF เช่น Acrobat หรือ Foxit ก็จะมีเสียงอ่านเพิ่มเข้ามา ลองไปโหลดมาเก็บไว้ให้เด็กๆอ่านกันครับ

Tubtong 's E-learning

ทดสอบแม่สูตรคูณ


โรงเรียนทับทอง 104 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900 โทร. 02-579-0982, 02-561-2004 โทรสาร 02-561-2704