คลิปวีดีโอ กิจกรรมวิทยาลัย

กีฬาปัญจมิตรเกมส์ 62

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 62

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ วันภาษาไทย

การเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ วิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตั้งตรงจิตร

วันต่อต้านยาเสพติด

พิธีไหว้ครูตั้งตรงจิตร

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ปวช 1

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรมีจิตอาสาจัดทำโรงประกอบเลี้ยง พิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ขวดสร้างเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

การเดินทางมาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ตั้งตรง​จิตร​พณิช​ยการ​

#shortfilm# ต้นกล้าการออม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

รับประกาศนียบัตรระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งตรงจิตรแห่เทียนจำนำพรรษา

บรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

ฟังธรรมในสวนธรรม

สวดมนต์พระใหญ่

วันไหว้ครูตั้งตรงจิตร 2561

กลุ่มสัมพันธ์ ปวส 1 ปีการศึกษา 2561

วันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งตรงจิตร

เชิญถ้วยพระราชทาน วันวิสาขบูชา

ปฐมนิเทศ ปวช 101-110

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรระยะสั้น มหาลัยเหอโจว ประเทศจีน

อาจารย์กฤษฏา นุตะวงศ์ ส่งสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เข้าประกวด กับ SCG ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

อาจารย์กฤษฏา นุตะวงศ์ ส่งสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เข้าประกวด กับ SCG ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ.mp4