เรียนภาคฤดูร้อนออนไลน์

คลาสรูม

คำชี้แจง

  1. นักศึกษาทุกคนที่เรียนออนไลน์ต้องทราบ *รหัสเข้าชั้นเรียน และใช้บัญชีอีเมลที่วิทยาลัยแจกให้ เท่านั้น เช่น

บัญชีอีเมลสำหรับเข้าเรียนตัวอย่าง ttc9999999@ttc.ac.th และ Password: ttc9999999

******หมายเหตุ 9999999 คือตัวอย่างรหัสนักศึกษา 8 หลัก

**** ถ้านักศึกษาเปลี่ยน Password ใหม่ ต้องจำให้ได้ ถ้าหากมีปัญหาเรื่อง บัญชีอีเมลและ Password

ให้ติดต่อฝ่ายไอที อ.เอกลักษณ์ สาคร โทร. 02-622-1919 ต่อ 117 หรือ โทร. 08-1310-6913 เท่านั้น

  1. รายวิชาที่ไม่เปิดเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษารอฟังประกาศผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.ttc.ac.th

ดาวน์โหลดแอพ Google Classroom สำหรับ Android

ดาวน์โหลดแอพ Google Classroom สำหรับ iPhone

Line อ.เอกลักษณ์ สาคร