Veřejná zeleň

Údržba veřejné zeleně

Pozemky v naší péči (modré)

zdroj: Registr katastru nemovitostí (10/2015) 

Kompostárna bioodpadů

Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) za účelem vytvořit kompost.

Co do BRO patří - obecně BIO odpad ze zahrad a parků, především

Co do BRO NEpatří - vše co není přírodního původu, například

Provozní doba: březen – listopad, 7:00 – 14:00
Odpovědný pracovník: František Selvek 770 106 684

Provoz kompostárny se řídí schváleným provozním řádem. Ten je závazný nejen pro vlastníka, pracovníky provozovatele, ale i pro cizí osoby včetně dopravních prostředků pohybujících se na území kompostárny.

Kompostárna bioodpadů Nová Paka byla realizována v roce 2013 a spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Realizací projektu došlo k výstavbě a dodávce technického vybavení kompostárny v k.ú. Stará Paka. Zároveň se zkvalitnilo nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO). Kompostárna má stanovenou kapacitu zpracování či třídění BRO na 2 050 t / rok.

Celkové způsobilé výdaje: 9.575.366,- Kč
Příspěvek EU (85 %): 8.139.061,- Kč
Příspěvek SFŽP (5 %): 478.768,- Kč
Příspěvek města Nová Paka (10 %) 957.537,- Kč