Vedtatt handlings- og økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019

Vedtatt driftsbudsjett for 2019 er på 14,8 milliarder kroner.

Vedtatt investeringsbudsjett er 10,4 milliarder kroner i perioden 2019-2022.

På denne nettsiden finner du:

  • Vedtatte hovedoversikter på drift og investering
  • Vedtatte driftsrammer og tiltaksoversikt på alle tjenesteområder
  • Vedtatte investeringsprosjekter med tilhørende finansiering
  • Vedtatte oversikter over kjøp fra andre, overføringer og tilskudd