5. Detaljplanlegging av delstrekninger

Enkelte deler av traséen vil kreve mer detaljert planlegging. På denne siden vil du få informasjon om disse områdene.