4. Rettighetsavklaringer

Når det blir aktuelt vil vi publisere generell informasjon om hvordan vi jobber med rettighetsavklaringer her.