3. Reguleringsplaner

Oppstart av reguleringsplanarbeid vil bli i løpet av første halvår 2019. Mer informasjon om dette kommer!