2. Optimaliseringsfase

Etter at overordna trasé er bestemt vil det være nødvendig med en ytterligere optimalisering av trasélinjen sammen med kjentmenn, fagfolk og grunneiere. Følg med utover våren 2019!