1. Traséutredning

Traseutredning og silingsrapporte vil presentere og drøfte traséalternativer for Vassfjelløypa. I silingsrapporten vurderes de utreda alternativene opp mot hverandre og på bakgrunn av denne vurderingen foreslår rapporten et overordna valg av trasé. Følg med vinteren 2019