VA-samarbeid Klæbu-Trondheim

Avløpsledninger, pumpestasjoner og vannledninger

Klæbu - Trondheim

I dette prosjektet blir renseanlegg for avløpsvann med manglende kapasitet og rensegrad erstattet av overføringsledninger til større anlegg i Trondheim. I tillegg etableres vannledninger i samme trasé som avløpsledningene. Dette løser utfordringen med reservevann til Klæbu og styrker vannforsyningssikkerheten i Bratsberg.

Prosjektet vil bidra til at Nidelva blir en renere elv ved at utslippene til Nidelva fra renseanleggene på Ostangen og i Bratsberg opphører. Les mer om prosjektet.


Etappe 1: Kambrua - Solemsbekken

Etappe 2: Kambrua - Eklestrøa

Etappe 3: Klæbu sentrum - Solemsbekken

Etappe 4: Bratsberg

Etappe 5: Ostangen - Hallset