Kontakt

Innmelding av prosjektideer

Dersom du er en engasjert innbygger, student, forsker, sosial entreprenør eller en annen aktør som ønsker å forslå et forsknings- og utviklingssamarbeid der Trondheim kommune og NTNU kan bidra har du mulighet til å kontakte oss via en egen portal for innmelding av prosjektideer!

Prosjektledelse

Arild Smolan, prosjektkoordinator hovedprosjekt, NTNU

Telefon: 91 37 66 75

E-post: arild.smolan@ntnu.no

Kristian Mjøen ,prosjektleder hovedprosjekt, Trondheim kommune

Telefon: 98 21 77 55

E-post: kristian.mjoen@trondheim.kommune.no

Tone Merethe Berg Aasen, Prosjektleder smartby, Trondheim kommune og NTNU

Telefon: 930 59 051

E-post: tone.merethe.aasen@trondheim.kommune.no

Ingfrid Thowsen, Prosjektleder oppvekst og utdanning, Trondheim kommune og NTNU

Telefon: 907 79 397

E-post: ingfrid.thowsen@trondheim.kommune.no

Pernille Thingstad, Prosjektleder helse og velferd, Trondheim kommune og NTNU

Telefon: 957 61 041

E-post: pernille.thingstad@trondheim.kommune.no

Hans Kristian Ryttersveen, Prosjektleder byutvikling, Trondheim kommune og NTNU

Telefon: 957 97 187

E-post: hans.kristian.ryttersveen@trondheim.kommune.no

Randi Torvik, Prosjektleder innovasjon og omstilling, Trondheim kommune og NTNU

Telefon: 971 49 456

E-post: randi.torvik@trondheim.kommune.no

Styringsgruppe

For Trondheim kommune:

Morten Wolden, rådmann (leder)

Helge Garåsen, kommunaldirektør, HV

Elin Rogens Solbu, kommunaldirektør, Org

Ola By Rise, kommunaldirektør, KN

For NTNU:

Torill Hernes, prorektor for innovasjon

Carl Fredrik L Shetelig, dekan, AD

Anne Kristine Børresen, dekan, HF

Monica Rolfsen, dekan, ØK


Utvalg for forskning, utvikling og innovasjon (Innovasjonsutvalg)

Innovasjonsutvalg oppvekst og utdanning:

For Trondheim kommune:

Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør, OU

Eva Lise Belboe, Kommunalsjef skole, OU

Thomas Mjølhus, enhetsleder, BFT

Kristin Dypvik, FoU-koordinator, OU

For NTNU:

Marit Reitan, dekan, SU

Tine A. Hestbek, prodekan utdanning, SU

Karoline Daugstad, prodekan forskning, SU

Sara Brinch, prodekan, HF

Torstein Baade Rø, instituttleder, MH

Innovasjonsutvalg helse og velferd:

For Trondheim kommune:

Laura Steinsli, kommunalsjef helse- og velferdssentre, HV

Anne Hansen, enhetsleder fysioterapitjenesten, HV

Eva Rinnan, rådgiver, HV

Anders Stenvig, kommunalsjef kvalifisering, arbeid og velferd, HV

For NTNU:

Karoline Daugstad, prodekan forskning, SU

Siri Forsmo, instituttleder, Samfunnsmedisin og sykepleie, MH

Toril Forbord, prodekan utdanning, MH

Odd Pettersen, instituttleder , institutt for elektroniske systemer, IE

Ann Iren Jamtøy, Fakultetsadministrasjonen, MH

Innovasjonsutvalg byutvikling

For Trondheim kommune:

Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør, BU

Tomas Eidsmo, teknisk sjef, BU

Per-Tore Støen, direktør, Trondheim eiendom, BU

Marianne Langedal, miljøsjef, Miljøenheten, BU

Mona Høiås Sæther, enhetsleder Kart- og oppmålingskontoret, BU

For NTNU:

Olav Bolland, dekan, IV

Reidar Andersen, direktør, Vitenskapsmuseet

Carl Thodesen, instituttleder, Bygg- og miljøteknikk

Karl Vincent Høiseth, instituttleder Konstruksjonsteknikk

Ole-Morten Midtgård, instituttleder

Innovasjonsutvalg innovasjon og omstilling

For Trondheim kommune:

Olaf Løberg, kommunaldirektør, finans

Øyvind Tanum, smartbysjef og FoU-koordinator

Hans Ole Rolfsen, rådgiver, Finans

Bård Eidet, næringssjef, Kultur og næring

For NTNU:

Monica Rolfsen, dekan, Økonomifakultetet

Lars-Erik Borge, professor, institutt for samfunnsøkonomi

Luitzen de Boer, professor, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Per Christian Ahlgren, førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen

Kjell Sand, Prodekan, IE

Innovasjonsutvalg smartby

Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør, Org

Bjørn Villa, IT-sjef, Org

Marianne Langedal, miljøsjef, BU

Ola By Rise, kommunaldirektør, KN

Fredrik Shetelig, dekan, AD

John Krogstie, instituttleder, IDI

Annemie Wyckmans, professor, AD

Marianne Ryghaug, professor, HF

Jan Ketil Rød, professor, SU